Aangifte doen

De baby moet binnen 3 werkdagen na geboorte worden aangegeven. Dit gebeurt op het gemeentehuis van de plaats waar het kind geboren is. Je moet hierbij een legitimatie bewijs meenemen, het bewijs van geboorte (dat krijg je van ons of van het ziekenhuis) en jullie trouwboekje of het bewijs van erkenning. De gemeenteambtenaar maakt dan een akte van geboorte op. Dit is het bewijs dat een kind geboren is. Het kind wordt na de geboorteaangifte opgenomen in de basisregistratie personen (BRP) en krijgt direct een burgerservicenummer (BSN).

Anno verloskundigen
Vlierboomstraat 567, 2564 JH Den Haag
Zonneoord 288, Den Haag
070 323 0045